Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby - Otčenáš

15. 1. 2014

Svatí

1.      Touha „být jako Bůh“ ale může vypadat úplně jinak, než ta Adamova a Evina. Zamysleme se nad tím, co pro nás znamená „být jako Bůh“. Které vlastnosti Bohu závidíme? Kdybychom mohli být Bohem, co by se nám nejvíc líbilo?

-        moc – laskavost – spravedlnost – nesmrtelnost – vševědoucnost – …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… (doplň)

 

2.      V dějinách se objevovali a dodnes objevují lidé, kteří se také chtěli podobat Bohu. Rozhodli se, že budou napodobovat život Božího Syna, Ježíše Krista. Říkáme jim svatí. Někteří byli za svaté prohlášeni církví a mají svátek v kalendáři, připomínáme si je při mši sv. Ne všichni ale byli za svaté prohlášeni. (Domácí úkol: Najděte si v knize nebo na internetu nějaké informace o svém patronovi.)

3.      Ke svatosti jsme povoláni všichni.

4.      Svatost znamená: Chovat se hezky, plnit si své povinnosti a milovat Boha a lidi.

Zapamatuj si:

VŠICHNI SE MÁME STÁT SVATÝMI.

 

Modlitby

1.      Modlitba je rozhovor s Bohem. Můžeme se modlit kdykoli, protože Bůh je s námi stále a je náš kamarád – můžeme mu říct cokoli: děkovat mu, prosit ho, stěžovat si mu…

2.      Modlitbu začínáme znamením kříže. (Nauč se udělat kříž se slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.)

3.      Modlíme se buď sami nebo ve společenství s ostatními. Společenství křesťanů se nazývá – církev. Modlíme se buď vlastními slovy nebo slovy z bible nebo jiných textů.

4.      Modlitba, kterou doporučoval Ježíš, zní takto:

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zapamatuj si:

MODLITBA JE ROZHOVOR S BOHEM – PŘÍTELEM.

CÍRKEV JE SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ.


Základní modlitba - OTČENÁŠ

Své učedníky ji učil přímo Pán Ježíš, když ho požádali, aby je naučil se modlit.

Otče náš

-        Bůh je náš otec, protože nás stvořil a my se na něj můžeme s důvěrou obracet jako jeho děti

Jenž jsi na nebesích

-        Bůh není někde na obláčku, ale na zemi, mezi námi… „na nebesích“ znamená, že vládne „nad“ zemí, že zemi převyšuje; Bůh je něco víc než člověk

 

                             

Posvěť se jméno tvé

-        Tím, že se chováme dobře, prokazujeme úctu Bohu a posvěcujeme jeho jméno – vydáváme o něm dobré svědectví svými činy

Moje dobré skutky v uplynulém týdnu:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Přijď království tvé

-        Přejeme si, aby na zemi vládl jen Bůh, aby se jeho království dobra a lásky rozšířilo mezi všechny lidi

 

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

-        Věříme, že Bůh to s námi vždycky myslí dobře a dovolujeme mu rozhodovat o našem životě

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

-        Prosíme Boha o jídlo a všechny naše potřeby

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

-        Prosíme Boha o milosrdenství a odpuštění toho, co jsme udělali špatně

Zamysli se, kdy jsi někomu něco odpustil a kdy někdo odpustil tobě

A neuveď nás v pokušení

-        Prosíme Boha, abychom se nedostali do obtížných situací, v nichž se můžeme zachovat špatně

Ale zbav nás od zlého

-        Prosíme Boha, aby nás chránil před vším zlem, které nás může potkat

Co všechno si představíme pod pojmem ZLO?

 


 

Život s Bohem

1.      Pokud máme Boha za přítele, chceme se s ním často setkávat, tak jako s každým naším kamarádem. (Zkus zavzpomínat na chvíle se svými kamarády – co se ti na nich líbí nejvíc? Co se tě baví s kamarády dělat?)

2.      I s Bohem můžeme být často, vlastně úplně kdykoli, protože On nás nikdy neopouští. Jen my na něho někdy zapomeneme, protože ho nevidíme.

3.      Jak žít s Bohem:

-        Modlitba (kříž, modlitba vlastními slovy, Otčenáš…)

-        Svátosti (předně mše svatá)

-        Láska a pomoc druhým (Zamysli se, jak můžeme projevovat lásku v rodině, ke kamarádům…)

 

Plán na týden – jak budu dělat radost Bohu a lidem

Budu si doma uklízet

Splněno

Půjčím bratříčkovi hračku

Splněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkol: Doplň tabulku vlastními plány a napiš, zda jsi je splnil či ne.

Zapamatuj si:

BOHU DĚLÁME RADOST TAK, ŽE POMÁHÁME DRUHÝM LIDEM.